DETEKTORY ZŁĄCZ NIELINIOWYCH ( NLJD )

Nawet najlepsze na rynku analizatory i wykrywacze pola elektromagnetycznego, umożliwiające wykrycie podsłuchów
i wszystkich innych urządzeń komunikacyjnych i/lub inwigilacyjnych, nie są w stanie wykryć nieaktywnych
 nadajników,
urządzeń lokalizacyjnych, dyktafonów, nośników danych i innych urządzeń będących w trybie pasywnym.

Wyżej wymienioną lukę wypełniają detektory złącz nieliniowych ( Non Linear Junction Detectors – NLJD ), przeznaczone
do wykrywania i lokalizacji praktycznie wszystkich urządzeń elektronicznych, bez względu na to, czy są włączone – czy nie.

Detektory złącz nieliniowych umożliwiają detekcje każdego elementu opartego na półprzewodnikach - kamer, dyktafonów, podsłuchów, miniaturowych nośników pamięci ( karty SD, mini SD etc, ), telefonicznych kart SIM i wielu innych.

NLJD wykorzystywane są przez służby bezpieczeństwa, oddziały antyterrorystyczne, policję, wojsko, zakłady penitencjarne, agencje ochrony informacji i wiele innych instytucji na całym świecie jako niezbędne uzupełnienie sprzętu TSCM.

DETEKTORY ZŁĄCZ NIELINIOWYCH ( NLJD ) - WYKRYWACZE TSCM

ZASADA DZIAŁANIA

Każde urządzenie elektroniczne zawiera elementy półprzewodnikowe, które pod wpływem pola elektromagnetycznego
o określonej częstotliwości i mocy, emituje i "odbija" fale radiowe wykorzystywane przez detektory złącz nieliniowych.
Mocno upraszczając, zasada działania NLJD opiera się na emisji fal radiowych wysokiej częstotliwości w kierunku
badanego obiektu i odbiorze „echa” ( najczęściej 2 i 3 harmonicznej sygnału "odbitego" od badanego urządzenia ).
Detektory posiadają kilka czułych odbiorników, przeznaczonych do odbioru odbitego echa obiektu, który dla wygody
operatora - przetwarzany jest na sygnał akustyczny i wizualny.

UWAGI

Należy pamiętać, że detektory złącz nieliniowych nie są urządzeniami absolutnie idealnymi.
Pochodne półprzewodników występują również w naturalnych warunkach ( tlenki, korozja, styki różnego rodzaju metali )
i mogą wywoływać fałszywe alarmy lub zmniejszyć precyzję detekcji.
Z wyżej wymienionych względów, skanowanie obiektów przy użyciu NLJD wymaga pewnych umiejętności i doświadczenia.
Dla prawidłowych pomiarów, zalecane jest również usunięcie z badanych pomieszczeń urządzeń elektronicznych.