IMSI CATCHER

Bardzo ogólnie, IMSI Catcher jest urządzeniem emulującym stację bazową GSM - BTS ( GSM Base Transceiver Station ).
Wszystkie telefony i inne urządzenia GSM w zasięgu systemu logują się do IMSI Catcher-a, podając dane uwierzytelniające karty SIM i dane identyfikacyjne telefonu / urządzenia ( IMSI, IMEI etc. ) umożliwiając szereg niebezpiecznych ataków.

Aktualnie urządzenia typu IMSI Catcher umożliwiają identyfikację wszystkich rozmówców znajdujących się w na określonym terenie, podsłuch wszystkich rozmów prowadzonych w zasięgu urządzenia oraz podszywanie się pod abonenta : odbieranie
i nawiązywanie połączeń / rozmów, wysyłanie wiadomości tekstowych SMS z numeru abonenta bez jego wiedzy i wiele innych.
 

Podobnym systemem, pierwotnie stworzonym do budowy prywatnych sieci GSM jest projekt OpenBTS.
Znana od dawna płyta USRP / USRP2 stosowana w przez krótkofalowców wyposażona w odpowiednie moduły rozszerzające
oraz pakiet oprogramowania Asterisk i GNU Radio pozwala na budowę urządzenia o możliwościach podobnych do systemu
IMSI Catcher. OpenBTS oraz kilka podobnych projektów - budzi wiele zastrzeżeń i kontrowersji ze względu na upublicznianie informacji związanych ze słabymi punktami protokołów sieci GSM.