LOKALIZATOR GPS - GSM

lokalizator gps gsm

 Lokalizator GPS jest urządzeniem umożliwiającym lokalizacje i monitoring obiektu w czasie zadanym lub rzeczywistym.
 Odbiornik GPS dokładnie określa położenie obiektu i przesyła wszystkie dane przez sieć GSM. Odebrane informacje
 przetwarzane są przez komputer lub telefon z odpowiednim oprogramowaniem, umożliwiając śledzenie trasy obiektu,
 prędkość, czas i miejsca postoju a nawet przekroczenie prędkości maksymalnej lub opuszczenie przez obiekt wyznaczonej
 wcześniej strefy. Lokalizatory GPS-GSM są najtańszym i najpopularniejszym systemem lokalizacyjnym o bardzo dużej
 dokładności i możliwościach użytkowych. Montowane są w samochodach osobowych i ciężarowych umożliwiając lokalizację 
 w przypadku kradzieży ( wielu producentów stosuje już lokalizatory jako wyposażenie fabryczne lub dodatkowe ).
 Są też standardowym wyposażeniem pojazdów w wypożyczalniach, firmach transportowych, spedycyjnych i kurieskich.
 Niewielkie rozmiary umożliwiają montaż tych urządzeń w wartościowych przedmiotach : walizkach na broń, teczkach
 do transportu pieniędzy i kosztowności, komputerach przenośnych i innych przedmiotach o znaczącej wartości.

 Lokalizatory GPS-GSM opcjonalnie mogą posiadać funkcję tracker-a ( rejestratora GPS ), umożliwiającego nagrywanie
 wszystkich danych w przypadku utraty sygnału GPS lub GSM. Dodatkowymi funkcjami są również : monitoring głosowy
 dźwięków otoczenia ( podsłuch ), kontrola zużycia paliwa jak również możliwość zdalnego unieruchomienia pojazdu.

 Korzyści płynące ze stosowania w/w systemów są oczywiste, nalezy jednak pamiętać że lokalizatory mogą być również
 wykorzystywane przez osoby prywatne, agencje detektywistyczne, kontrkandydatów politycznych lub biznesowych a nawet
 przez organizacje przestępcze ( np. do śledzenia tras przemieszczania się pojazdów transportujących cenne towary ).